Informācijas sistēmu audits

IT sistēmu audits

Ja Jūsu uzņēmuma datortīklam ir pienācis laiks rekonstrukcijai un uzlabošanai vai ir radušās aizdomas, ka tas strādā lēni un neefektīvi -  pasūtiet sistēmas tehnisko auditu. Mūsu speciālisti veiks apsekošanu un izteiks priekšlikumus, cik lielā mērā sistēmu ir nepieciešams testēt.  Šāda aptuvena pārbaude Jums aizņems ne vairāk kā dažas stundas. Pēc tam mēs kopīgi varam sastādīt audita veikšanas plānu, kas varētu ietvert:

  1. Sistēmas Funkcionālās blokshēmas apzināšanu-sastādīšanu
  2. Uzstādīto iekārtu tehnisko datu pārbaudi
  3. Sistēmas darbspēju pārbaudi
  4. Ārējo pieslēgumu(INTERNETS,VPN ut.t.) un to parametru pārbaudi
  5. Kabeļu sistēmas inventarizāciju, drošuma pārbaudi, un caurlaides spējas mērījumus

Kopējā laikietilpība attiecībā uz p.p.1-4 – aptuveni 3h uz 5 datoriem.
Pēc audita Jūs saņemsiet rakstiski noformētu slēdzienu par Jūsu datorsistēmas tehnisko stāvokli, rekomendācijas par konstatēto nepilnību novēršanas  pasākumiem un aptuvenas to izmaksas.
Ja Jums rodas kādi jautājumi - sazinieties ar mums.

  SPX IT nozarē kopš 2003.g.

Mums IT ir sirdslieta, un tas ir priekšnosacījums, lai radītu izcilas IT sistēmas. Mēs pieliksim visas pūles, lai mūsu darbs būtu teicams!

  Kontaktinformācija

Biroja adrese: Krustpils 15, Rīga
Tel : + (371) - 67724000
Mail : spx@spx.lv
Darba laiks : 9:00 - 17:00